Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres kontakt@rolnikeko.pl 

Protokół reklamaycjny można pobrać korzystając z poniższych linków:
1)  https://rolnikeko.pl/pr-reklamacyjny.pdf  (Wersja PDF)
2)  https://rolnikeko.pl/pr-reklamacyjny.odt  (Wersja edytowalna ODT)

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Zgodnie z ustawą, możliwości odstąpienia od umowy nie podlegają zamówienia oraz świadczenia umów dotyczących świadczeń, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.